Čudan osećaj

Kim Ruzvel stajala je ispred ogledala i namrštila se. Znala je da je Dendras zaljubljen u nju, a ona to nije želela. Bio je suviše mlad, detinjast i neozbiljan da bi mogao da zna šta je to prava ljubav. Bilo joj je lepo i prijatno u njegovom društvu, sve do trenutka kada je shvatila da su njegova osećanja postala ozbiljna, i kada je počeo da razgovara o braku. Ne, ona ne želi da bude vezana za njega u toj meri da bi mogla da dozvoli da razgovaraju o tako ozbiljnoj temi kao što je brak. Ali, u isto vreme, ne bi želela da povredi njegova osećanja niti bi želela da on pati zbog nje.
Sreli su se sasvim slučajno na jednom parkingu pre dva meseca. Dendras je parkirao kola pored njenih i kada se ona vratila iz kupovine, on joj se nasmešio i upitao je gde se nalazi neka obližnja knjižara. Kim mu je objasnila i nakon nekoliko ljubaznih rečenica Dendras je pozvao da popiju kafu u jednom restoranu. Oklevala je nekoliko trenutaka, ali, njegove crne oči bile su tako vesele i prijatne da nije mogla da odbije njegov poziv.
Kim je saznala iz njegove priče da je Grk, da živi na jednom malom, ali, veoma lepom i živopisnom ostrvu u Grčkoj i da je sada u Londonu gde završava studije arhitekture. I njegov stariji brat, Vidas Kristo, nalazi se tu, jer je predstavnik jedne veoma ugledne i bogate grčke firme. On ga izdržava i brine se o njemu.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se