in

Strasno ubedjivanje

Adriana Kol je sedela za radnim stalnim. Slušalica joj je bila naslonila na rame dok je beleţila podatke za jedan privremeni posao, posao kasirke u jednom od lokalnih restorana.
Den Kolson je nekoliko puta koristio usluge Kol agencije i već je bio redovna mušterija.
Verujem da imam pravu devojku za vas, Den. Zove se Seli Lorens. Student je, ali je svako popodne slobodna. Videću da kod Vas bude sutra u pola jedan. Da li moţete je primite u to vreme — upitala Adriana.
Pola jedan, odgovara, Adriana. Ako Vi smatrate da ima potrebne kvalifikacije, onda sigurno neće biti problema — rekao je Den. Još su malo ćaskali i Adriana se nasloni u stolici. Bila je zadovoljna. U poslednje tri godine je mnogo radila i muĉila se da njena mala agencija stane na noge. Tek od nedavno je mogla malo da odahne. Kol agencija je obezbeĊivala privremenu pomoć raznim firmama i privatnim licima u gradu Savana. Dešavalo se ponekad da se klijentima dopadne posao i da ostanu za stalno. Adriana je shvatila da to stvara agenciji prestiţ i donosi nove poslove.Radeći kao sekretarica direktora velikog osiguravajućeg društva, Adriana je poţelela da osnuje svoju firmu i da postane samostalna.
Nju nije brinuo rizik. Adriana je odrasla u domu za siročad, tako da je rano navikla na disciplinu i samostalnost. Pošto se odluĉila na taj korak, njen osnovni problem su bile finansije.

Pročitajte cijeli roman “Strasno ubedjivanje”

Featured image
Ljubav i nasledstvo 9

Ljubav i nasledstvo

Intervju 10

Intervju