in

Iskra nade

Iskra nade - ljubavni roman online besplatno

Neli je uzdahnula ćutke gledajući u zatvorena vrata. Događaji su se odvijali kao na filmu i ona im se prepustila. Potpuno je razumela Nika, jer je i njoj srce treperilo od uzbuđenja. Istovremeno je osećala želju, strah, radost… a sve se to slivalo u neku vrstu blaženog, srećnog spokojstva koje je počelo da je obuzima.
Lagano je šetala po sobi i tek kada je pažljivo zagledala oskudan nameštaj, videla je da je on izrađen od najboljeg drveta, sav u finom, starinskom duborezu. Iznenada je zastala, primetivši belu spavaćicu na krevetu.
Nekoliko trenutaka ju je samo posmatrala, dok joj je srce uzbuđeno lupalo.
Bila je to prava spavaćica za mladu!
Kratko se dvoumila, a onda je ipak skinula odeću i obukla je laganim, gotovo svečanim pokretima. Bila joj je malo prostrana, ali to joj nije oduzimalo čar. Od finog materijala, tanka i gotovo providna, “grlila“ je njeno telo sa svih strana.
Legla je u krevet i za tren sklopila oči. Naravno, mislila je na Nika, na lepotu i čar svakog trenutka sa njim. Bolno je uzdahnula čim je pomislila da će doći dan kada će morati da se razdvoje, ali takve misli je brzo odagnala od sebe.

Divlja mačka 4

Divlja mačka

woman in white dress standing beside window

Još samo ovaj put