in

Takvu sam te sanjao

Megi Reli je naglim pokretom ruke pomerila naočare sa svojih azurnoplavih očiju. Čitala je izveštaj po ko zna koji put, ne verujući u ono što vidi. Da li je moguće je da novi direktor kompanije „Skots konstrakšn” može da, na mesto sekretarice, umesto osposobljenog kandidata postavi jednu plavušu, koja jedva ume da stenografiše?
Što je više razmišljala o sitnim govorkanjima o Brendonu Skotu, sve se više uveravala da on u svojoj kancelariji ţeli samo korpulentnu sekretaricu i ništa više.Takvu sam te sanjao 1

Usne su joj se nervozno stezale dok je guţvala papir. Pošto ga je bacila, odlučno krenu prema vratima. Kao šef sekretarskog odeljenja, morala je voditi računa da na svako mesto bude postavljena odgovarajuća osoba. Ovog puta, direktor nije prihvatio njen predlog.

Sa dvadeset i pet godina, Megi je zbog izrazitog talenta i sposobnosti zasluţeno dobila posao. Bila je ponosna na svoj uspeh. Sada je, kratkim, odlučnim korakom, prilazila kancelariji potpredsednika Hauarda Jensena.

Ušla je bez kucanja i s treskom zatvorila vrata.

— Hauarde, Šeron Teler nije u stanju da obavlja duţnost direktorove sekretarice. Zar ne shvatate?

Mršavi šezdesetogodišnjak nije, naizgled, bio iznenađen njenim naglim ulaskom. Spuštajući se na svoju stolicu, on rukom prođe kroz kosu i podiže guste obrve. — Megi — reče mirno, kao da je već unapred pripremljen za iznenadni dolazak. — Znam da vi najbolje poznajete sve sekretarice, ali… budite razumni. Frenklin Skot želi da mu sin bude srećan ovde. Zar niste ništa čitali o njemu?

Hauard poče da prebira po svojim papirima i iz gomile izvuče novine s vestima o predstojećoj smeni direktora u „Skots konstrakšnu”. Megi preleti pogledom preko članka, čvrsto steţući usne. Brendon Skot je bio predstavljen kao izvrstan arhitekta. Paţljivo je zaobiđena činjenica da je i dobar znalac lepih ţena, o čemu se već uveliko pričalo po kancelarijama. Megi je bila ogorčena.

— Megi — Hauardov glas je delovao umirujuće. — Šeron je najzgodnija od svih devojaka. Iskreno govoreći, vi i ja nemamo drugog izlaza nego da uradimo ono što Frenklin naredi. Nije mu bilo lako da ubedi sina da prihvati njegovo mesto. A Brendon je veoma sposoban. Mislim da ne treba da vam ponavljam da je, posle Frenklinovog srčanog udara, posao krenuo nizbrdo i da je „Skots konstrakšnu” potreban nov genije na kormilu. A Brendon je upravo naš čovek.

Pre nego što je Megi uspela da mu odgovori, na vratima se pojaviše nekoliko ljudi. Jedan od njih mahnu rukom Hauardu i ovaj mu otpozdcravi.

— To je ekipa Dţordţa Beikera u vezi s Oukvud projektom. Imali smo dosta problema s tim poslom.

— Hauarde, znam da nemate mnogo slobodnog vremena ali, recite mi, šta da kažem Kerol Hopkins? Ta žena je trebalo da dobije posao, zasluţila ga je. —Megin glas je postajao ţešći. — Možda bi trebalo da joj kaţem istinu, da obim njenih grudi ne odgovara našem novom direktoru? Možda vi Brendona smatrate genijem, ali, ja mislim da je on obična budala ako svoje sekretarice odabira prema lepom licu i pozamašnim dimenzijama.


Pročitajte cijeli roman “Takvu sam te sanjao”

Susret na pučini 10

Susret na pučini

Opasna igra 11

Opasna igra