Na visini zadatka

Antea se pozdravila sa sve tri žene, i krajičkom oka znatiželjno pogleda- la muškarca koji je stajao u njihovom društvu ih, tačnije, bio okružen nji- ma. Pitala se ko li je taj šarmer koji oko sebe uspeva da okupi četiri tako zgodne i šarmantne dame kao što su Kcjt, Stcjsi i Tea. Prvo što je primeti- la na njemu bilo je da, iako uopšte nije manekenski tip, on jednostavo ume da nosi smoking. Stajao mu je kao da je rođen u njemu. A, opet, taj muškarac ni po čemu nije bio savršen. Bio je nizak i nabijene, bokserske građe, a i njegov nepravilan nos delovao je tako, bokser- ski. Smeđa kosa štrcala mu je u oštrim pramenovima, imao je četvrtastu vilicu i guste obrve. Praktično, jedino što je na njemu bilo zaista lcpo i privlačno bio je njegov bronzani ten i zelenkaste oči koje su na preplanulom bcu još više dolazile do izražaja.

***
Nije znala kako to tačno da formuliše, ali imala je utisak da je i on na neki način podjednako razočaran njom kao i ona njim. Ona je njega zamišljala dru- gačije, kao visokog lepotana savršeno pravilnog lica i savršeno građenog tcla. U njegovim očima sada je čitala da je i on nju zamišljao drugačije samo što, naravno, nije mogla da zna kako ju je zamišljao, i šta gaje u njenoj pojavi ra- zočaralo.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se