Neuništiv duh

Nisu više govorili. On je zamišljao kako bi bilo da je odmah uzme u zagrljaj, a ona je imala sličnu želju. Više nije mislila na svoju nesreću, ni na Veslija. Postojao je samo Don i njegove lepe plave oči koje je gutaju zaljubljenim pogledom. A do juče sam mislila da više nikada neću verovati ni jednom muškarcu, mislila je srećno. Kad je večera završena, upališe se nekoliko svetiljki i odjednom se prostorijom razlegoše zvuci muzike za igru. Don ustade i zamoli je za ples. Bila je spremna na to. Uzeo je u zagrljaj i privukao uz sebe, uživajući u laganom ritmu. Osetila je dodir njegovih ruku kroz tanku haljinu. Predala se plesu, ne misleći više ni na šta drugo. Nije ni primetila da su u salu ušli Tifani i Vesli. Seli su nedaleko od njih, a oči njenog bivšeg verenika se u čudu i sa nekom tugom, zadržaše na njoj i njenom pratiocu. Tifani je nadmeno posmatrala parove na podijumu i tek onda spazila Melisu. – Vidi, mala je napredovala. Izgleda da je upecala nekog imućnog, dok se ovde našla!
Vesli oseti kako u njemu ključa ljutnja. Šta li sam ikad video u ovoj Tifani? Kad bih samo mogao da raskinem ovu besmislenu veridbu i vratim sebi moju Melisu. Kako je divna i kako lepo pleše, kao prava dama. Tifani odjednom ustade i stade ispred njega ne čekajući da je pozove. Grabeći ga posesivno za ruku, naredi mu:

-Hajde, šta čekaš, povedi me da igramo već jednom, Vese!
Ionako iznerviran, poželeo je da ode iz restorana, ali je
prihvatio da ne pravi skandal. Tifani se namerno gurala što bliže Melisi i Donu. Kad je bila na jedva korak do njih, zabacila je glavu i rekla što je moguće glasnije:

-Nas četvoro se stalno srećemo na istim mestima. Mogli bismo to i proslaviti zajedno?!
Koketno je nakrivila glavu i izazovno se zagledala u Dona. On se pravio da ne čuje njene reći. Samo im je klimnuo glavom i udaljio se sa Melisom koliko god mu je prostor dozvoljavao. Ali uzalud. Tifani je naprosto vukla Veslija po podijumu, ponovo blizu njih dvoje.

-Pa šta kažete, gospodine? Hoćemo li se družiti nas četvoro ili ne?

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se