Nevesta sa broda

Jednog sparnog decembarskog jutra, godine 1899. >z luke u Singapuru isplovio je brod „Hestings”. Nije to bio običan brod. Na njemu, uz brojnu posadu, plovilo je 413 žena. Od 15 do 70 godina. Lepe, manje iepe, plave, riđe, crnih kosa, smerne gospođice, vatrene ljubavnice, udovice. Sve su one krenule u novi život sa nadom da će postati bogate, voljene, poštovane. A rcč je o slcdcćcm: šest mcscci prc nego što jc „Hestings” krenuo na dugi put, u Londonu je, u dnevnim novinama objavljen oglas u kome se pozivaju sve neudate Engleskinje da se prijave za put u Zapadnu Australiju gde…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se