Porodična tajna

Sumnjala je da će u svom ormaru naći išta Sto bi moglo da odgovara ovako komplikovanom zahtcvu. Ali u trenutku kada sc žclcznica zaustavljala kod njene stanice, zaključila je da će najsigurnije da sc oseća u zelenoj somotskoj haljini. Jednostavna je i neupadljiva, a od Ldvarda će da zavisi kako će osoba u toj haljini da deluje na druStvo porodice Perkins.
Na tu pomisao se skoro nasmejala. Edvard mora da shvati da ako ona uopšte i ostavi neki utisak, to neće zavisiti od haljine, nego od nje same. Ona nema smisla za glumu i on to dobro zna. Možda zato Sto nema sopstvenu porodicu, nikada nije bila srećna imitiranjem drugih osoba.
lako se uvek trudila da voli tetku Hedli i čika Luka, nije baS mnogo uspevala u tome. Bila im je zahvalna Sto su joj pružili dom, ali već odavno je shvatila da s njihove strane nema suviše topline prema njoj.
Uvek je i pored njih osećala da je usamljena.
Požurila je sa stanice pravo kući. Sada nije trenutak da razmišlja o sebi. Imaće jedva toliko vremena da sc okupa i presvuče prc odlaska u Bruklin.
Uspelo joj je da tako organizujc svoje pripreme za izlazak, daje na kraju mogla polako da ide sve do Bruklina i da na miru udiše prijatne jesenje miri se kojima je ceo kraj bio obavijen. zahvaljujući starim kestenovima oko trga Palisejd.
Kuća Perkinsovih bila je zapravo ogromna impozantna građevina od crvene cigle. Imala je tri sprata. a u potkrovlju su bile spavaonice, čiji su prozori ukrašavali kosi nagib krova. Kuća je održavana u stilu u kome je i građena. Drveni dco potkrovlja je pažljivo farban u tamno, gvozdene rešetke na ulazu bile su čiste, a vrhovi su im se presijavali u svojoj zlatnoj boji Bakama brava na vratima i sanduče za poštu blistali su od redovnog čišćenja.
Sveje ovde delovalo veoma negovano i održavano, pomislila je Šeron.
Velike somotske zavese na prozorima još nisu navukli, tako da su ogromne lampe u dnevnoj sobi osvetljavale sumračni trg. Šeron je videla i ljude u prostoriji kako sc kreću između prozora. Čula je, istina veoma tihu, muziku iza tih prozora.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se