Puni krug

Sjeo je u udobni, duboki naslonjač koga je ona presvukla u zeleno i utonuo u vlastite misli… San Diego, Japan… Božić… Jean… Ni sam nije znao koliko je dugo tu sjedio kada se najednom trgnuo. Začuo se ključ u u bravi. Sirom je raskrilila vrata ruku pretrpanih vrećicama s namirnicama i nije ga u prvi mah primijetila. Lecnula se kada je upalila svjetlo i ugledala ga kako joj se smješka. Pramen njegove svijetle kose padao je, kao uvijek, preko čela. Gledao ju ja zelenim očima, jednako lijep kao i prilikom njihovog prvog susreta. Njemu je tad bilo sedamnaest, njoj petnaest……

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se