in

Pustinjski princ

Almir je skočio s konja i nešto mu je tiho zapovedio. Munja je mimo stao. Almirov šok pretvorio se u bes.

-Amira – nežno se obratio svojoj omiljenoj kobili mazeći je. -Šta radiš ovde?
Vezao je kobiline uzde za Munjino sedlo.
Kasnije će neko platiti za ovo!
Pošto je Amira dobro, mora da spase njenog otmičara. Ipak nije bezdušan. Almir je prišao telu u pesku. Nikad u životu nije video tako netipičnog konjokradicu.
Jedan pogled na ženinu odeću rekao mu je da ona pojma nema o životu u pustinji. Malo dalje ležao je ružičasti kačket Očigledno joj je to bila jedina odbrana od sunca.
Dok je posmatrao neznanku, opustili su mu se uglovi usana. Posle svih pretnji i upozorenja poslali su baš nju da ukrade njegovu najdragoceniju kobilu?
Tiho je opsovao i sagnuo se da podigne onesvešćenu ženu. Kad joj se kosa rasula kao zlatni vodopad, uzdahnuo je.
Dok je posmatrao njeno od sunca crveno lice, zaboravio je sve oko sebe, video je samo nju. Nije mogao da odvoji pogled od njenih lepih usana… Pomerili su joj se kapci i kad je otvorila oči, zagledao se u fascinantne plave oči kao da je omadijan.
Pomerile su joj se ispucale usne i Almir je nagnuo glavu, ali ništa nije razumeo. Tek je tad shvatio da je još uvek posmatra, kao da je u transu. Tiho je opsovao.
Kakav sam ja to čovek?Žena je u nesvesti… gotovo mrtva!

Poprskao je lepotici lice vodom. Ipak će morati da odgovara što se usudila da mu ukrade najdragoceniju kobilu!
Ali prvo je mora skloniti sa sunca i rashladiti. A jedino mesto za to je njegov tajni pustinjski kamp. Duboko uzdahnuvši, uzjahao je konja, a neznanku je naslonio na mišićava prsa.
Dvadesetak minuta kasnije stigli su u kamp. Almir je pokušavao da se pribere, nije mu bilo jasno zašto ga je ta onesvešćena žena toliko uzbudila.
Skočio je s konja s neznankom u naručju. Pre nego što ju je odneo u šator, pustio je konje da se napiju hladne izvorske vode. Oprezno je spustio ženu na madrac, koji mu je služio kao krevet, i namrštio se, jer je i dalje bila nekako beživotna.
Zašto je nisam ostavio u pustinji? Tako bi problem bio rešen.
Almir je bio čas besan, čas zabrinut. Spustio je ruku na užareno čelo nepomične žene. Uskoro će biti u većem problemu ako ne uspe da je rashladi.

Vladar moga srca 9

Vladar moga srca

Zauvek prijatelji 10

Zauvek prijatelji