Slatka zamka

Džesika ga je primetila čim je ušla u biblioteku. Kosa mu je bila masna, košulja se neobično presijavala, a preko ruke je nosio kožnu jaknu.

-Oh ne… – promrmljala je više za sebe.
Izgledao je mnogo gore nego što je očekivala: prava parodija ostarelog ple-jboja. Duboko je udahnula vazduh, odolevajući želji da pobcgne iz bibhoteke. Nekoliko trenutaka grčevito je razmišljala, a onda ipak odlučila da se suoči sa njim i ubedi ga da je njihova saradnja nešto nemoguće. Neka on odstupi, pomislila je. Jer, Tim Nortam je bio Ozbomov prijatelj. Ako odustane, ona će moći sama i na mim da nastavi rad na feljtonu.
S dmge strane, saznanje da će taj uobraženko biti zapanjen njenim izgle- dom, budila je u njoj ogromno zadovoljstvo. Naime, „izgled” koji je upravo kreirala toliko je odudarao od izgleda žena sa kojima se viđao. Hm… vero- vatno bi više voleo da je platinasta plavuša u nekoj dckolktovanoj bluzi i bar dva broja manjim farmerkama.
Tim je primetio ženu u crnom koja mu se približavala sporim korakom. To mora da je Džesika Halifaks, zaključio je nezadovoljno. Delovala je tako hladno u crnom kompletu, sa ogromnim, ružnim naočarima na nosu.
Uzdahnuo je. Da h je to bila cena za knjigu? Možda će ipak morati da je plati, zaključio je. Više od svega želeo je da napiše reportažu o beskmpu- loznim trgovcima decom. Mnoštvo ljudi koji su želeh usvajanje nije moglo da plati sume koje su ti kriminalci zahtevah. A toliko parova je očajnički čeznulo za decom…
Tim je osetio kako ga prožima dobro poznati bol. Ne, to ga nikada neće napustiti. Još uvek je pamtio koliko je Erika patila zbog toga što sami nisu imah dece… Zbog svega toga želeo je da svoju novu knjigu posveti njoj. Ah, pre toga je morao da se oslobodi Džesike Halifaks.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se