in

Uvek sam te volela

Džim Stenli je bio nećak njenog muža. Posle stričeve smrti, on je preuzeo veterinarsku ordinaciju. Koni nikada nije imala sopstvene dccc, pa je njega volela kao sina.
Imala sam dvanaest godina kada sani poslednji put bila u Kiz Len-dingu. Džim je tada imao osamnaest godina, i preko leta je pomagao stricu veterinaru.
Bila sam se tada žestoko zaljubila u njega i, sećam se, poslednjeg dana, kada smo se rastajali, rekla sam mu da ću sc vratiti i udati za njega.
Toga leta bio je tako pažljiv prema meni. Vodio me je na pecanjc. na plivanje, Salili smo se i smejali za svaku sitnicu. Odlično sc zabavljao u mom druStvu.

Uvek sam te volela 1

Misliš li da me se seća? – upitala sam pomalo smeteno.

Naravno! Baš me je jutros pitao da li si još uvek onako luckasta i simpatična. Vas dvoje ste sc nekada lepo slagali, zar ne?

Da … On sada sigurno ima de-vojkjfc/ – opet sam se pomalo zbunila.
Nisam se nadala da je slobodan.

U ovom kraju mladići njegovih godina često su već bili očevi.
Koni nabra obrve.

To je ono! — reče. – Izlazi sa Elejn. otkako se vratila. Kad ih slušaš kako razgovaraju, imaš utisak kao da su već muž i žena. Zato sam i tražila da dodeš. Daj na.
Tim njenim rečima zaista sam bila iznenađena.

Kako to misliš? Šta ja treba da uradim?

Da joj ga preotmeš, šta bi drugo?! Zar nisi pre govorila da ćeš se udati za njega! I ja sam uvek bila za to. Nadam se da se nisi predomislila u međuvremenu.

Zaboga, tetka Koni, pa, tada sam bila dete! Bila sam mala. zaljubljena devojčica. tak i da sada osećam isto, ne bi mi vredclo. Ja nisam tipde-vojkeza kojom će neko izgubiti glavu.
Tetka uzdahnu.

Ne postavljaš se pravilno. Dajna – rekla je prebacivačkim tonom. – A gde je tako čuveni temperament riđokosih žena?! Ako hoćeš da pridobiješ Džima, moraš se boriti za njega!

tekaj. ja i ne znam kako on sada izgleda – pobunila sam se. – Otkud znam da li bi mi se svideo?

Za to ne brini. Sasvim sigurno će ti se svideti. Uverena sam u to.

Tebe sam čekala 10

Tebe sam čekala

Strasna noć na Aljasci

Noć na Aljasci