in

Zaboravi na prošlost

Selina je pokušavala da ubedi sebe da uopšte nema razloga za uzbunu. Jednostavno treba da se opusti.
Dejvld nikada u svom životu nije kročio na imanje Konlijevih.
Nikada neće ni kročiti. Mrzi i samu pomisao na njega. Sasvim je bezbedna tamo.
Kao da je čula sopstvene misli, Selina se bledo osmehnula. Zaista ne treba da brine zbog susreta sa Dejvidom Milardom ni ovde, niti na nekom drugom mestu. Prilikom njihovog poslednjeg susreta, Dejvid joj je jasno stavio do znanja da ne želi ništa da ima s njom.
Čak i toliko godina posle tog događaja. Selinino srce se ispunilo tugom. Pokušavala je toliko puta da izbriše iz svog pamćenja ta ružna sećanja, ali joj to nije polazilo za rukom. Svaki put kada bi neki muškarac pokušao da joj se Zaboravi na prošlost 1približi, ona bi se setila svega.
Uzdahnula je. da bi uklonila napetost koja je pratila od trenutka povratka kući. Vratila se u Vermont da bi napisala rad o istorijt ranča svoje porodice.
Drhtavim rukama pokušala je da otvori kofer. Polako je počela da sklanja stvari.
Činilo joj se da su joj toga dana ruke bile ispunjene olovom. Tri puta je pokušala da nanese maškaru na svoje dugačke trepavice i svaki put bi umrljala obraz. Prošle su već četiri godine od onog ružnog događaja. Trebalo bi da ga je več zaboravila. Ipak nije! Četiri godine nisu bile dovoljno dug period. Selina je spadala među one ljude koji ne mogu da potisnu prošlost i da se u potpunosti okrenu stvarnosti.
Za nju čak ni u budućnosti nije bilo dovoljno sigurnog mesta gde bi mogla da se skloni od prošlosti. Dopadalo se to njoj ili ne, prošlost će uvek biti uz nju.
Odrasla je slušajući dedine priče. Dok je bila doto, činilo joj se da su je od prošlosti delile ogromne barijere nalik na planine koje su okruživale okolne rančeve.
Tokom vremena, polako je upoznavala događaje iz prošlosti i sve to vrerne postalo joj je neizmemo blisko.
[storija je postala nerazdvojni deo njenog ličnog života, a ranč se sve vreme nalazio u samom centru zbivanja. Neka unutrašnja sila terala je da se vrati i da napiše njegovu istonju.
Stajala je nasred sobe koju je njen deda uredio prilikom rođenja njegovog prvog deteta. Ruke su joj bile pune raznobojnog donjeg rublja.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Igre sudbine 18

Igre sudbine

Vatra na ledu 19

Vatra na ledu