in

Boja sreće

Martovska noć u Ardmoru bila je vlažna i hladna dok je Kelsi vozila brže nego što je dozvoljeno prema policijskoj stanici. Navukla je prvo Što joj se našlo pri ruci: izbledele farmerke, crvenu majicu sa natpisom „I DECA SU LJUDI” i patike. Svaki pokušaj da dovede u red svoju dugu crnu kosu davao je sve slabije rezultate, pa je ta divlja, gusta kosa bila u zavidnom neredu. Usne su joj bile čvrsto stisnute, a prsti nervozno dobovali po volanu kola. – Zatvor! – mrmljala je ubrzavajući da bi prošla pre crvenog svetla. – Moja majka je u zatvoru! Druge majke heklaju i prave kolače sa čokoladom, ali Elena Brenan… A ne! Elena Brenan se time ne bavi! Ona je u jedan posle ponoći u zatvoru! Primičući se policijskoj stanici, Kelsi je smanjivala brzinu, jer nikako nije bilo vreme za plaćanje kazne. Usmerila je kola ka parkingu i naglo zakočila, jer su neka sportska kola bukvalno uletela na mesto gde je ona nameravala da se parkira. Hvala ti, nitkove, pomisli ona, pa zaustavi kola pored onih sportskih i isključi motor. Vrata je otvorila tako naglo, da je prilično tresnula u crni automobil.Boja sreće 1
– Hej, pazite! – začu se jedan dubok glas. – Ovo su suviše skupa kola da tako udarate u njih. Kelsi zalupi vrata svog malog automobila mnogo jače nego što je bilo potrebno dok je visok muškarac obilazio oko sportskih kola, idući krupnim koracima prema njoj.
– Nisam oštetila kola – reče ona, zabacujući glavu da bi pogledala u njegovo lice. Bio je visok, to je odmah uočila. Imao je izuzetno široka ramena i nosio je majicu i farmerke, ali su pri ovoj svetlosti izgledale nejasno.
– Izvinite – reče ona ukočeno – ali, da li biste se sklonili s puta? Moram da uđem u stanicu. Čovek se saže pored svojih kola i pređe dlanom preko vrata.
– Samo trenutak – reče nabusito.
– Da, u redu. Niste ih ni ulubili ni oštetili boju. Zaista biste morali bolje da pazite.
– Ja? – upita Kelsi, stavljajući ruke na kukove. – Vi ste taj koji je vozio kao luđak! Presekli ste mi put kad ste ovde uleteli. Ali, ostavimo to – dodade zaobilazeći ga. – Čekaju me mnogo važnije stvari nego da stojim ovde i gledam vas kako milujete vaša skupocena kola.


Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Uprkos svemu 18

Uprkos svemu

Raj je tamo gdje si ti 19

Raj je tamo gdje si ti