in

Čaj za dvoje

Lila je kiša kao iz kabla tog hladnog, jesenjeg predvečerja kada se Veniša našla pred vratima doma Vilardovih. U jednoj ruci je držala omanji kofer, a drugom je krenula odlučno ka zvekiru. Drhtala je od hladnoće i bila je mokra. Ledena kiša je okvasila stare cipele, a ivice suknje su bile natopljene vodom. Pokucala je na masivna vrata zvekirom nekoliko puta. Bila je malaksala, promrzla i gladna od puta. Kočije su je dovezle do donjeg dela puta i nekih kilometar i po morala je da prepešači, držeći iznad glave stari kišobran koji je više propuštao vodu nego što je zaklanjao od kiše. Sada je stajao sklopljen i natopljen vodom naslonjen uz zid. Veniša pogleda stari kišobran pitajući se šta da radi sa njim. Više nije bio za upotrebu.

Vrata su se naglo, uz nekakvo sablasno škripanje, otvorila i Veniša se suočila sa hladnim pogledom starije žene koja je odmerila od glave do pete.

– Šta želite? – pitala je strogim glasom i Veniša pretrnu od tog tona.

Ipak, u sekundi, se pribrala, smogavši snage da uzvrati mirnim držanjem, a potom je pružila toj nepoznatoj, nadmenoj osobi omanji koverat. Žena, očigledno domaćica doma, glavna medju slugama i po svoj prilici neprikoslovena u svemu, uze koverat i izvuče iz njega jedan papir. Čitajući, klimnu glavom par puta, odmeri Venišu od glave do pete i najzad se pomeri u stranu.

– Gospodjica Veniša Barton? Očekivali smo vas… hm, baš ste pokisli. Molim vas, sledite me.

 


Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Velovi romantike 17

Velovi romantike

Dostojna rivalka 18

Dostojna rivalka