in ,

Zaljubljeni – Diana Palmer

Nežno lice na uštirkanom belom jastuku bilo je bledo i nepomično. Dijego je posmatrao to lice sa očiglednim uzbuđenjem. Posle toliko godina, osećanja su se ponovo javila u njemu i nije uspevao da ih prikrije čak ni izrazom sažaljenja na licu. Nešto čudno se dešavalo sa Dijegom Laremosom.Ta žena bledog, nepomičnog lica, nije za njega bila strankinja. Prošlo…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se

Godine vjernosti

Laži