in

Magija zimske noći

Porodica nije bila oduševljena njenom veridbom s Edgarom, ali u dvadeset četvrtoj godini bila je dovoljno odrasla da sama odlučuje o svojoj sudbini, lako ju je Edgar ponekad nervirao pedantnošću i staromodnim shvatanjima, uvek je pomislila da ni ona nije savršena. Postalo joj je jasno da Edgarova odluka da budu intimni tek posle venčanja nije bila romantična kao što je u početku mislila.
Brinulo ju je to što je i sama počela da gubi interesovanje za intimnošću. Zar u ovim godinama ne bi trebalo da oseća drugačije? Zar ne treba da čezne za njim i pokušava da ga zavede? Možda nešto nije u redu s njom? Nije imala bliske prijateljice s kojima bi popričala o ovome što je muči, jer drugarice koje je stekla u umetničkoj školi nisu živele blizu, a mnoge su več bile udate i imale su decu. Nezadovoljstvo vezom s Edgarom značajno je poraslo otkad su Bendžamin i Ana došli da žive na farmi. Svakome ko bi ih video bilo je jasno koliko se njih dvoje vole. Pogledi, skriveni dodiri, način na koji Ana ponekad pocrveni… sve je to ukazivalo na ljubav i na razliku u odnosu na nju i Kdgara.

Brak po ugovoru 9

Brak po ugovoru

Moja princeza 10

Moja princeza