Nestali spis

Rochus Bernd usvojio je Ruth Alving nakon što su njezini roditelji smrtno stradali u željezničkoj nesreći. Oni su upravljali imanjem koje je pripadalo Rochusu Berndu i bijahu mu vrlo odani. Jednog dana pozvao ih je u Berlin da bi se dogovorili o poslovima i kako bi im dao nove zadatke. On se tada još bavio poslovima, a njegovo vrijeme bijaše i odveć dragocjeno, a da bi se odvezao na imanje. Stoga je upravitelje najčešće pozivao sebi. Oni bijahu marljivi i pouzdani pa im je s mnogo povjerenja mogao predati u ruke voñenje imanja. Po njegovoj želji krenuli su na svoje…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se