in

Fayrene Preston: Obećanje

Džejkob Konal Deverel je pročitao ono što je držao u ruci, polako podigao pogled i zadržao ga na mladoj ženi koja je sedela preko puta njega u ogromnoj, kožnoj fotelji.

– Hoćeš li da kažeš da je ovo napisao i ostavio moj deda tvojoj baba tetki, Klarisi Heviled? U tom slučaju sam ja dužna da ti ispunim svaku želju, zar ne?

Šeron Graham se malo nagnula napred kao da je htela bolje da vidi svoga sagovornika.

– Da odgovorila je ona mirno.

– Šališ se -prašaputao je Konal Deverel i odmahnuo glavom kao da želi nešto loše da odagna od sebe. – Ako je moj deda ovo napisao…
– On jeste to napisao – prekinula ga je Šeron. – Svi iz porodice Deverel imaju da ispune ono što se traži od njih – nastavila je ona. Tu lepo piše: „donosiocu ovog pisma”.

Konal je uzdahnuo. Njegov deda, Džejk, je bio nešto posebno, lep pametan, sve! Mora da je i ta Klarisa bila još izuzetnija kad je on, sa dvadeset i dve godine, mogao ovako nešto da joj ostavi.

– Sve je ovo glupost! – uzviknuo je Konal besno, zgužvao pismo i bacio ga u korpu za otpatke.

– To je samo kopija – rekla mu je Šeron mirno. – Original se dobro čuva.

– Baš me briga – uzviknuo je Konal. – Neću, valjda ja da snosim posledice zbog tuđih grešaka ili ne znam ni ja čega! Nikakvu želju neću ja tebi ispuniti!
– U redu – rekla je Šeron mirno. – Samo, ne znam šta će biti sa ugledom porodice Deverel.

Konal je pocrveneo jer je veoma dobro znao da pred sobom nema glupu devojku. Novinari bi jedva dočekali priču od nje, a njegov stric je upravo postao senator. Ugled porodice Deverel bi se istopio kao grudva snega na suncu.


Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Slobodna žena 17

Slobodna žena

Beg iz samoće 18

Beg iz samoće