in

Prinčeva nevesta

Lekar, pedijatar-oftalmolog, u normalnim prilikama ne doţivljava teško razgovor sa očajnim roditeljima. Godine rada na tom poslu učinile su da se navikne na takve razgovore gledajući iscrpljena lica, kao u ovom slučaju dok nesrećni otac neumorno bdi uz krevet svoje male kćerke. Oklevajući, lekar je prišao krupnom, snaţnom čoveku markantnih crta lica koji, uprkos iscrpljenosti,…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Beskrajna čežnja 3

Beskrajna čežnja

Senke sumraka 4

Senke sumraka