Slade Lilly: Pastirica

Leeds je imao sve ono što jedan grad treba imati, pa ipak, Jasonu nije bio “po mjeri”. Mnogo toga mu je u njemu smetalo, i kako su godine prolazile, toga je bilo sve više. Čas bi gunĎao na proraet, onda je prigova-rao da je prljav, a smetalo mu je i to što se po-čelo graditi bez nekog reda. Na kraju je prigovarao svemu i svačemu. No, kako mu je rekao Noel, njegov najbolji prijatelj, stvar je uopće nije u gradu nego u njemu samorae.- Znaš o čemu ozbiljno razmišljam? -ipak mu se obratio kad je ovaj istresao sve što je…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se