in

Slade Lilly: Pastirica

Leeds je imao sve ono što jedan grad treba imati, pa ipak, Jasonu nije bio “po mjeri”. Mnogo toga mu je u njemu smetalo, i kako su godine prolazile, toga je bilo sve više. Čas bi gunĎao na proraet, onda je prigova-rao da je prljav, a smetalo mu je i to što se po-čelo graditi…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Princeza od čokolade 4

Princeza od čokolade

Ovdje je moj dom 5

Ovdje je moj dom