Vilina kći

– Nema više ĉekanja. Došao je trenutak za osvetu – oĉi Patrika Mortona sijale su od zadovoljstva. – Koliko su odmakli od granice? – Ne daleko. Tempo kojim jašu nije brz. Pretpostavljam da će popodne stići u Srebrnu dolinu. Tu će morati da provedu noć. Ako krenemo odmah, mislim da ih moţemo iznenaditi u sumrak. Engleski vojnici neće moći nigde da krenu pre jutra – spremno je odgovorio Oven.- Garvin Meklijam sigurno neće slati svoje ljude da ih saĉekaju. Da je to hteo, do sada bi ih poslao. Pitam se kako će njegovi sestra i zet reagovati kada saznaju da…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se