Zalog prinčeve ljubavi

Palata u pustinjskom kraljevstvu AbahPrinc Zahir bin Kaliti al Muntasir hitao je krupnim koracima hodnicima palate prema privatnim odajama kralja Kalida. Pred njegovom gnevnom izrazom lica dvorska straža se užurbano sklanjala da ga propusti- Kako mu je? – zabrinuto je upitao očevog sobara Amara, koji mu se naklonio.- Spava, visosti. Doktor mu je dao sredstvo za umirenje i naložio da se odmara – promrmljao je sobar. zabrinuto pogledavajući ka vratima kraljeve spavaće sobe.- U redu je, Amare, ne nameravam da ga uznemirim. Vest o smrti princa Fejsala sve nas je pogodila, oca naročito.- Njegovo veličanstvo je neutešno. Još uvek se…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se