in

Romantično veče

Posmatrala je oblake koji su lebdjeli pored prozora aviona. Čula je pilotov glas koji je obavještavao da će se avion uskoro spustiti u Los Anñelosu. Grlo joj se stezalo od uzbuñenja. Bilo je to prvi put da je napustila kuću bez majke. Preletjela je čitav kontinent kako bi posjetila oca koji je živio na ranču u Kaliforniji.

Upravo je završila srednju školu u Filadelfiji. Trebalo je da prisustvuje očevom vjenčanju. Nikada ranije nije srela svoju buduću maćehu i malo se plašila od tog susreta. Njen otac ju je upoznao na nekom skupu rančera. Gospoña Bredok je odlučila da nakon udaje proda svoj ranč i da zajedno sa Denom Filipsom uzgaja konje na njegovom imanju. Šeron je mogla lako da je zamisli, visoku i crnokosu, kako stoji pored njenog oca, koji je djelovao veoma srećno. Toliko sreće na njegovom licu, Šeron nije vidjela tokomRomantično veče 1 svih onih godina koje je on proveo sa njenom majkom.

Avion se približavao pisti. Najzad se začuo tup zvuk i avion je počeo da rula po pisti. Uzela je ručni prtljag i uputila se prema izlazu. Pored te male torbe koju je ponijela sa sobom u avion, Šeron je imala još tri ogromna kofera. Nadala se da je bila spremna za svaku situaciju. Otac je čekao sam u holu aerodroma. Zagrlio ju je srdačno i Šeron je tek tada postala svjesna koliko joj je nedostajao. Nastavak na strani 2

Noć u Parizu 10

Noć u Parizu

Zavet prošlosti 11

Zavet prošlosti