in

Čarobna veza

Njen glas ga je naterao da zastane. Bio je topao, nežan i nevino
zavodnički. Okrenuo se i ugledao je. Zainteresovala ga je, i ostao je.
Bila je visoka, imala dugačke, vitke noge i prijatne obline koje su
isticale farmerke od tri stotine dolara i majica suvenir od petnaest dolara sa kartom Montane. Kosa joj je bila boje finog burgundca i upletena u dugačku pletenicu iz koje su se neki pramenovi izvukli. Primetio je da Kameron ne može da odvoji pogled od nje, i bilo mu je jasno zašto.
̋Ja sam Ešli Vitfild ̋, reče ona, ̋ali zovite me Ešli. Ne mogu da vam
opišem koliko mi je drago što sam konačno stigla ovamo. ̋ Pružila mu je
geranijum. ̋Bojim se da je saksija ostala na prilaznom putu, ali geranijum ce preživeti ako ga presadite. Presadićete ga, zar ne? Obećajte mi da čete ga presaditi. ̋
̋Ah… Postaraću se da naš baštovan to uradi. ̋
̋Dobro. Razume se, platiću saksiju, kao i stub koji sam udarila.Samo
mi javite koliko je to… ̋ Glas joj je zamro dok joj je um menjao brzinu i ona se osvrnu oko sebe. Uglancani podovi od hrastovine,tepisi od sisala, slike sa nautičkim temama, udoban nameštaj, i mesingane instalacije,
pozdraviše njene umorne oči. Njen prvi utisak je bio da krčma nudi mir i
pribežište, dve stvari koje su joj očajnički bile potrebne. Osmehnula se
Kameronu. ̋Ovo je divno, uostalom krčma koja se zove ‘Mesto sreće’ i
mora da bude fantastična. Zar nije tako? ̋
̋Da vam pomognem oko prtljaga? ̋ upita Kameron.
̋Ne, hvala, mogu sama. ̋ Premestila je kofer iz jedne u drugu ruku,
bravice su se otvorile i sve stvari se prosuše po sjajnom podu od
hrastovine. Zgađeno se mršteći zurila je u dugine boje svilenog rublja,
cipele, odeću i fen za kosu.
Kameron se istog časa obreo pored nje. ̋Dozvolite mi da vam
pomognem. ̋
Uzdahnula je ispustila kofer na pod kao da je papirnata kesa. ̋Pustite
to, odmah ću sve da pokupim. Prvo da se prijavim. ̋ Poćešala se po leđima i uputila ka recepciji. ̋Iscrpljena sam. Danima već vozim da bih stigla ovamo. Više ni ne znam koliko je prošlo od kada sam napustila Njujork, ali prošlo je dosta. ̋
Kameron je žurno zaobišao bar i zabrinuto se zagledao u nju.
̋Nemate rezervaciju, zar ne? ̋

Čarobna veza 1
Hir srca 5

Hir srca

Jezero ljubavi 6

Jezero ljubavi