in

Copelandova nevesta

Od tog dana, Swiney je Noelle držao za ruku. Bio je ozbiljan učitelj, objašnjavao joj je sve odjednom i očekivao je da pamti iz prve. Zajedno su šetali ulicama Londona. Za peni bi istimarili konja ili očistili stazu do ulice, kako moderni pešaci ne bi uprljali svoje cipele. Predstavljali su deo sveta koji su činili uličari: obalski radnici, nosači i prostitutke. Jednom je Swiney dobio kutiju pertli i razdelio ih je ostaloj deci, koja su ih prodavala po pola penija. Swiney je naučio Noelle sve što je znao, a zauzvrat je dobio njeno potpuno obožavanje. S dolaskom hladnog vremena, Daisy je počela da dovodi muškarce u svoje odaje. Kada se to dogodilo prvi put, Noelle je probudio zvuk Daisynog plača. Bojažljivo se grčila.

„Mama, šta nije u redu?“

„Šššš, Noelle, nastavi da spavaš.“ Noelle nije mogla da ne primeti Daisyn molećivi ton. Čovekov ružan i opasan glas, zarežao je iz pravca gomile krpa, koje su činile Daisyin krevet. „Hej, ko je to?“

„To je moja devojčica. Ne obraćaj pažnju. Neće nam opet smetati.“

„Dobro. Lupiću je, ak’ je opet čujem. A sad se okreni!“

„Ne!“ molila je Daisy „Ne tako, molim te!“

„Okreni se, kučko!“

Noelle je čula zvuk oštrog šamara i škripu kreveta. Daisy vrisnu, a odmah potom i zacvili. Ti jadni zvuci su se nastavili i kad je čovek otišao, ali Noelle nije otišla do majke da je uteši. Umesto toga, ležala je nepomično, sećajući se te scene, ko i svega što je čula od drugih uličara. Pre nego što je toga postala svesna, njen brzi um je pamtio svaki grubu primedbu, svaki prljavi gest. Sada, kad se sve vraćalo, konačno je shvatala, šta se događa između muškarca i žene. S tim saznanjem, stid i poniženje postali su toliko intezivni, da je počela da drhti. Čvrsto je skupila svoje noge i obgrlila ih je rukama. Niko je nikad neće tako iskoristiti!

Sledećeg jutra, Noelle se probudila u ranu zoru, a oštar bol, okružio je njeno srce. Tiho je obukla pantalone i košulju i spremila se da izađe. Nevoljno je pogledala ka svojoj majci. Daisy je licem ležala na krevetu, a njena gola leđa su bila izložena. Imala je ružne modrice na ramenima i sirove oznake koje su izgledale kao tragovi ujeda. Tri novčića su bila bačena na izbrazdan drveni sto. Noelle ih je uzela i držala ih na svom dlanu, a gorke suze su lile niz njene obraze, dok je zurila u njih. Dobro će jesti večeras, ali cena toga je bila previsoka.

Daisyno se stanje pogoršalo. Ponekad bi danima sedela u mračnom uglu njihovog ćumeza, ustajala je samo kako bi sebe naterala da pojede nekoliko zalogaja hleba. Često se dešavalo da, kada se Noelle vraćala sa rečne obale, da Daisy ne bude kući, vraćajući se sa nekim muškarcem, dugo nakon što bi Noelle otišla na spavanje. Muškarci su nekad plaćali, a nekad nisu, ali izgleda da Daisy to nije primećivala.

To su bili najgori momenti u Noellinom životu. Ležala je u krevetu, a svoje malene prste je čvrsto gurala u uši pokušavajući da blokira grube uzdisaje muškaraca, koje su ispuštali nad njenom majkom. Ponekad bi udarili Daisy, koja je cvilela od bola. Ali se dešavalo i da je samo bešumno ležala, bez obzira na to šta su joj radili.

Noelle je počela očajnički da se plaši muškaraca. Užasavala se ako bi se neki muškarac samo očešao o nju. Kada bi je prijateljski raspoložen prodavac jabuka pozdravio, ona bi požurila pored njeba izbegavajući da ga pogleda. Osim Swineya Popea, ona nikada nije imala ljubaznosti za muškarce, i plašila se svih, osim Swineya.


  

Cijeli roman “Copelandova nevesta”» 

Featured image
Pritajena čežnja 9

Pritajena čežnja

Iskre u pogledu 10

Iskre u pogledu