in

Dovoljno jaka

Sci inu je gledala svetla tog velikog, čarobnog grada dok se lagano vozila brodićem po Srni.
Ovo Je zaista grad koji Je napravljen po mori čoveka, razmišljala Je. Ovde se svako dobro oseča. rak I stranri koji teškom mukom izgovaraju po koju francusku reć.
— Zašto svi ljudi Imaju Ideju da se u Teksasu živi samo na velikim rančevima. daleko od civilizacije? — začula je veseli glas svoje sestre. — Ne. mi živimo u Dalasu i ne znam koliko sam puta u životu videla konje i krave u prirodi.
Solina nije bila raspoložena da učestvuje u razgovoru sa simpatičnim, rrvenokoslm Ircem kojeg Je njena .sestra upoznala pre nepunih sat vremena 1 veselo raspravljala sa njim kao da su stari prijatelji.
Toliko se razlikujemo, pomislila Je Selina. a kroz glavu joj Je proletelo nastojanje roditelja da njihove tri kčerke budu bliske, okrenute jedna drugoj i po svemu veoma slične.
Na ovo putovanje u Pariz Selina I Betanl su krenule zajedno Jer su roditelji smatrali da Je suviše opasno da Selina krene sama u nepoznat svet na studentsku praksu, a to je bila još jedna prilika da devojke budu zajedno I više se zbliže.
U porodici Vilson se oduvek znalo šta je red i kako se mora ponašati.
Otac i majka su bili strogi i principijelni ljudi.ali nikada nisu tukli niti kažnjavali svoje kćerke. Majka se hvalila kako su im na vreme odredili pravila ponašanja, a odstupanja nisu pri hvat ali.
BIH su pripadnici bogate srednje klase 1 mogli su svojim kćerkama priuštili udoban život, muda je to bilo daleko od luksuza i obesli. Od njih se zahlcvalo da vredno uče i budu primerue u svemu, u roditelji su im obezbeđivali lepu garderobu i interesantna putovanja dva puta godišnje. Kako su rasle tako su se i njihove obaveze u kući povećavale. Same su spremale svoje sobe. pomagale u pripremanju hrane, održavanju vrta. išle u nabavku…
Roditelji su insistirali da devojčice rastu zajedno I nisu tolerlsall kada bi neka od njih želela da se izdvoji i slobodno vreme provede sa svojim drugaricama.
— Sestre ste i morate se voleti najviše na svetu — bila Je rečenica koju je njihova majka svakodnevno izgovarala, želcči da lm se zauvek usadi u svest i bude im vodilja kada ostanu bez roditeljske ljubavi 1 zaštite.
Sve su bile Iepe. ali svaka na svoj naćin. Visoke I vitke od majke su nasledlle krupne smeđe oči 1 smeđu kosu. ali se svaka pomalo razlikovala.
Adelina kosa je imala neki crvenkasti sjaj i izgledalo je kao da je prelivena bakarnim sjajem. Na obrazima i nosu je imala sitne pcgicc koje su je jako nervirale 1 čim Je dovoljno odrasla da Je majka dozvolila upotrebi! šminke, prekrivala Ih Je tankim slojem tečnog pudera. Majka se Jako ljutila na nju. uverena da puder šteti koži i da će danak svoje mladalačke gluposti platili u poodmakllm godinama kada se bude izborala.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Slatka žrtva 2

Slatka žrtva

Susret na pučini 3

Susret na pučini