Dvostruka igra

Sali je toliko širila oko sebe neraspoloženje i nelagodnost iskazujući svoj bes, da su svi zazirali od nje. Brecala se na Dabra, Ijutito je otvarala i zatvarala fioke svog stola, izvlačila nepotrebno kasete sa video trakama i opet ih vraćala na svoje mesto. Čak su je i Robin i njen šef Slejter ostavili na miru da se izduva, shvatajući da će ona uvideti da je pronađeno najbolje moguće rešenje za njihovu stanicu i da će se sve ponovo srediti. U prostoriji je ostala samo Sali, koja bi, prazneći fioke, povremeno zastala, podigla glavu i Ijutito uzviknula.
Proklet bio! Do đavola s Dekerom! Do đavola s bejzbolom! Do đavola s televizijom!
U neko doba kada su se ponovo svi okupili, zaori se duboki, snažni bas Bila Slejtera kroz novinarsku sobu i prekinu Salino dobrovoljno izgnanstvo i tihe kletve: – Molim vas, čujte ovo. Važi za sve. Veliki šef, gospodin Vilijems priređuje prijem večeras i sve vas poziva. Prijem se priređuje u čast našeg novog sportskog reportera Pi Džej Dekera, koji je zvanično od sutra član redakcije. Gospođa i gospodin Vilijems žele da mu na ovaj način požele dobrodošlicu. On se glasno nasmeja i nervozno pogleda u pravcu Sali. – Treba da iskoristimo našu zvezdu što je moguće više, znate već kako to ide. – On zastade za trenutak, pogleda oko sebe i završi. – Pa, to bi bilo sve. Dakle, u osam sati kod Vilijemsa i očekuje se da svi dođete.
Nakon njegovog odlaska za trenutak je vladala tišina a onda se začuše poluglasni komentari prekidani kikotom i uzvicima uzbuđenja. Sa svih strana čuli su se ženski glasovi propraćeni uzdasima. Samo je Sali ćutala smrknuta lica. Onda ustade, dohvati svoju tašnu i pođe ka vratima. Njena prijateljica Robin primeti je tek kad je bila na vratima. – Zdravo Sali, videćemo se večeras -doviknu joj uzbuđeno.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se