in

Barbara Delinski: Opojna privlačnost

Bila je to zavera tame. Kako zbog tmurnog neba, jake kiše i uskog puta, tako i zbog zaokupljenosti sopstvenim mraĉnim mislima, Dag Donohju nije primetio motorcikl sve dok nije izašao iz krivine i postrance proklizao u njega. Skrenuo je u blatnjav rukavac puta i snažno stisnuo koĉnice, ali bilo je prekasno.

Vrlo brzo je izašao iz automobila i pretrĉao je onih nekoliko metara do mesta gde je ležao vozač motorcikla.
– Gospode bože! – uzviknuo je, a onda je tiše promrmljao sebi u bradu:
– Prokleto glupavo derište! – kad je spazio vitku figuru ispod glomaznog motora marke suzuki.

Snažnim rukama je pridigao motor.
– Jesi li dobro?

Položio je oštećeni motorcikl u stranu, spustio se na kolena baš u ĉasu kad je motorciklista pomerio glavu.
– Čekaj! – naredio je.
– Pažljivo! Ako te boli, ne pomeraj glavu!
– Kada je brzo procenio priliku koja je bila prostrta na zemlji, nije otkrio nikakav trag krvi niti groteskan poloţaj koji bi ukazivao na slomljenu kost. Kad je video kako se glava opet pomera i drhtav pokret rukom ka kacigi, bio je brži, skinuo kaiš koji se vezuje ispod brade i podigao kacigu, pa zastao i sasvim neočekivano ostao bez daha.

Pred njegovim pogledom se razotkrilo najnežnije i najženstvenije, da ne pominje najbledje, lice koje je ikada video.
– Bože moj! – uzviknuo je ponovo, premda je to više liĉilo na šapat.

Reagujući potpuno instinktivno, zagladio je guste smedjecrvene šiške na stranu kako bi nežne crte lica izloţio blagodeti kiše. Uz snaţno lupanje srca, posmatrao je kako na široko razmaknutim očima kapci prvo podrhtavaju a zatim se podižu.

Saša Blejk nije mogla odmah da usredsredi pogled. Omamljeno je treptala. Svet oko nje bio je mešavina svetlih i tamnih taĉaka, kao što su senke drveća i ţivica, obliţnji automobil nasuprot tmurnom nebu. Vozila je ka kući. Prednjim toĉkom je naletela na nešto. Od toga je proklizala pa udarila u auto. A sad je leţala na ležima nasred puta. Razrogačila je oči i
okrenula glavu ka prilici koja je klečala pored nje. Pošto se pribrala, dok joj je kiša žestoko pljuštala po licu, pokušala je da sedne.


Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Voli me noćas 6

Voli me noćas

Opojna privlačnost 7

Opojna privlačnost