in

Iluzija jedne noći

Pilot je dobio lozvolu za poletanje. Izvršio je probu motora, izvukao flapove i pokrenuo letelicu po pisti.Posle dvesta metara ubrzanja povukao je palicu prema sebi i sjajna „cesna” je poletela.

Sigurno je rukama drţao upravljač i popeo se na visinu od šest hiljada metara. Kada je dostigao potrebnu visinu, ispravio je avion. Kretao se maksimalnom brzinom pri odličnoj vidljivosti i izvrsnim vremenskim uslovima.

Mada su vrata pilotske kabine bila otvorena, Tejlor Rovajton nije obraćala paţnju na ono što se tamo dešavalo. Pilot je uţivao njeno apsolutno poverenje jer je već pet godina radio za kompaniju „Hegan i Krajton”.

Kompaniju su osnovali Tejlorin deda Trevis Hegan i njegov kompanjon Stiven Krajton još tridesetih godina dvadesetog veka. Mukotrpnim radom,praktično ni iz čega, stvorili su ogromnu kompaniju kojoj nije bilo ravne. Trevis je imao samo jedno dete, kćerku Silviju koja se udala za Mičela Rovajtona. Njihov brak nije bio srećan jer je Mičel bio veliki šarmer i voleo je ţene iznad svega, a Silvija je bila previše uplašena da svom strogom ocu kaţe istinu.

Nekoliko godina kasnije Silvija je umrla na porođaju, a njen otac je ubrzo saznao kakav je zapravo njen muţ. Zbog toga je stari Trevis Hegan preuzeo na sebe obavezu da podiţe i vaspitava svoju unuku.

Mičel je ubrzo shvatio da su se završili dani njegovog dotadašnjeg lagodnog ţivota. Sav novac koji je dotad nemilice trošio na provod i žene pripadao je, u stvari, njegovom tastu.


Cijeli roman “Iluzija jedne noći”»iluzija-jedne-noci

Stidljiva kontesa 9

Stidljiva kontesa

Diana Palmer: Kako postati džentlmen 10

Diana Palmer: Kako postati džentlmen