in

Lice pod maskom

IVA MILI
Lice pod maskom

Odlomak:

– Oh, Ebi, jedva čekam da stignemo! – uzviknu Anet Legran svojoj pratilji.

– Svi zaljubljeni su nestrpljivi – zaključi Ebi.

– Misliš li da će me danas zaprositi?

– Pa, ako postoji razlog da se to očekuje … – poče pratilja filozofski, ali je mlada devojka nije slušala.

– Kako je samo lep! Zamisli, biću vojvotkinja! Tako se radujem!

– Samo polako. Znaš kako se kaže:”Prvo skoči pa reci hop”.

– Nemoj da mi kvariš. Tako sam nestrpljiva. I da znaš, dao mi je na znanje da mogu tome da se nadam, tako da može da se očekuje, kako ti kažeš!

Odjednom kočija stade. Obe glave proviriše da vide šta se dešava. Priđe im neki mladić iz pratnje, na konju.

– Oprostite, gospođice Legran, imamo problem. Dok je sečena šuma neka stabla su popadala na put i još nisu uklonjena. Vojvoda Vam je poslao svoju kočiju da ne biste čekali dok se raščišćava. Ovako ćete brže stići.Lice pod maskom 1

Evo, njegovi Ijudi čekaju sa druge strane ovih prepreka od popadalih stabala. Molim vas, pređite u njegovu kočiju. Mi ćemo Vas stići.

– Vidiš, Ebi! Oh, kako je samo pažljiv – uzviknu ona izlazeći brzo iz kočije, obilazeći stabla na putu i ulazeći u drugu kočiju, koja je čekala napred. – Vidiš, poslao je svoju kočiju da me dočeka, da što brže stignem – radosno je brbljala smeštajući se unutra. Prijateljica ju je pratila, preskačući stabla popadala po putu.

– Kako tvoj otac reaguje na tu tvoju ideju sa vojvodom? Misliš li da mu se vojvoda dopada? – upita Ebi kada su se smestile u drugu kočiju. Mlada devojka se uozbilji.

– Rekla bih da odobrava to. Vojvoda je mlad i lep. Ima veliko imanje i plemić je, što je ocu najvažnije. Od toga se više ne može očekivati. Mislim da je zadovoljan. Znaš, ipak je on za mene premija. Ja znam da može da izabere i neku lepšu i sa boljim poreklom. A čini se da voli mene. Oh,biću primana na dvoru! Tako sam uzbuđena! Mora da će me danas zaprositi. Prošli put mi je rekao da ćemo danas razgovarati o ozbiljnim stvarima. Koje bi bile ozbiljnije od braka?

– A ono, što si mi pričala o nekoj plemkinji za koju se ranije pričalo da je bio zaljubljen u nju?


 

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Poslednja stanica čežnja 7

Poslednja stanica čežnja

Na jahti grčkog milionera 8

Na jahti grčkog milionera