in

Biser iz Padove

Featured image
HARLEKIN romani – Biser iz Padove

Bio je petak i te večeri se teško probijala kroz mnoštvo ljudi i kolica u prepunoj radnji. U guţvi joj se jedna ĉarapa pocepala i šnala joj je skliznula sa bujnih uvojaka. Kada se sagla da je potraži, videla je da je više nema. Pred kasom je bio veliki red i kada je konaĉno krenula kući, kiša je ponovo poĉela da pada.

Uzdahnula je, podigla kragnu kišnog mantila i pokušala njome što bolje da sakupi svoju dugu kosu. Krenula je kući i tek tada shvatila da bi joj bilo daleko zgodnije da je sve ono što je kupila, ukljuĉujući mleko i konzerve hrane za tri maĉke gospoĊe Koldvel, rasporedila u dve kese, umesto u jednu.

Nije joj preostalo drugo do da tešku kesu premešta iz ruke u ruku, dok su joj se plastiĉne ruĉke usecale u dlanove i zaustavljale krvotok.U jednom trenutku, dok je kesu prebacivala iz ruke u ruku, jedna ruĉka je pukla, pa je kesa pala i sav njen sadržaj se rasuo pravo pred noge visokog, svetlokosog ĉoveka koji je išao par koraka iza nje.
Dok su je ostali prolaznici zaobilazili i sa leve i sa desne strane, dobro odeveni neznanac je vrlo spretno krenuo da skuplja sve njene stvari.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Biseri iz Padove 17

Biseri iz Padove

Najmiliji nevernik 18

Najmiliji nevernik