in

Iva Mili: Naslednica

LUNA
Naslednica

Ketrin Tjuken pogleda iza svog paravana. Brzo je jela, bacajući oprezne poglede okolo.
Krĉma je bila dobro zagrejana i ubrzo je prestala da drht i. Smrzla se do Londona u onoj staroj klimavoj koĉiji. Cipela joj je propustila, a stara pelerina natopljena kišom poĉela da isparava.
Cela krĉma bila je zadimljena i puna mirisa ustajalog znoja i zagorelog jela. Ali, za nešto bolje nije imala novac.
Od kako je gospodja Kornik umrla, neprestano se pitala šta će biti sa njom. Biti družbenica staroj gospodji Kornik imalo je mana, to je ona dobro znala. Ali bar je primala platu, imala gde da spava i jede. I na neki neobjašnjiv naĉin, imala je utisak da je draga toj staroj, strašnoj gospodji. I, ma koliko izgledala stara, mršava i slaba, ĉinilo se da će gospodja Kornik žvet i bar još sto godina. Bila je oštrog duha i jezika, a s obzirom na svoje godine i priliĉno dobrog zdravlja. Zato su se svi iznenadili kada su je jednog jutra, pre oko dve nedelje, zatekli mrtvu u krevetu.
Ketrin se činilo da se odjednom srušio ceo njen svet. Gde će sada, i šta će bit i sa njom, pitala se. Ovaj poziv od porodiĉnog advokata malo ju je zaĉudio. Ostalo osoblje dobilo je otpremninu, ili će je dobit i tamo, kod kuće. Zašto nju zovu u London?
Nije smela sebi da dozvoli strah.
To mora da bude neki dobar razlog. Zašto bi je inaĉe zvali? Možda joj je gospodja Kornik ostavila više nego ostalom osoblju? Pa i sama je bila svesna da joj nešto više znaĉi, mada stara dama to nikako nije pokazivala. Možda joj je ostavila dvesta funti? Ili čak trista?
To je značajna cifra. Moći će sa takvom sumom da promeni sebi budućnost. Da možda prestane da radi, ili invest ira negde, ili kupi kućicu i počne da živi mirno i bez straha šta nosi sutrašnji dan.
Ako Sajmon Nevil, nećak gospodje Kornik nasledi imanje, pitaće njega da joj da preporuke. Bez obzira što pomalo zazire od njega. Trebaće joj ako treba da traţi novi posao.
Možda je i bolje što dolazi u London. Ovde će joj bit i lakše da nadje novi posao. Posao družbenice ili guvernante. To je bilo jedino čemu je mogla da se nada. Samo da uspe da bude u nekoj dobroj kući, i da radi za neku dobru ţenu. Gospodja Kornik, iako je bila veoma stroga i zahtevna, bila je istovremeno i veoma pravedna. Uprkos svemu, Ketrin ju je na neki način
volela.


Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Mahler: Svjetlo i sjena 17

Mahler: Svjetlo i sjena

Žigolo 18

Žigolo