Neslućene visine

Nikada pre nije osetila takvo poniženje: ulazila je u direktorovu kancelariju pognute glave, kao krivac čija je krivica utoliko veća što ne zna da jc definišc, niti da joj otkrije uzrok.Stajala je kraj vrata, i oglušila se o poziv direktora da sedne. Čekala je da na nju prospe gomilu prckora i da joj na kraju izrekne kaznu stoje Muzeju pokvarila posao od istorijske važnosti.Znala je da je pravdanje uzaludno. U zapadnjačkom sistemu vrednosti, ma koliko se moralisti trudili da stvari drugačije predstave, posledice su sve, a namere ništa. Ako je svojim afektivnim napuštanjem sastanka izazvala finansijsku štetu, mko je neće…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se