in

Plavetnilo Mediterana

Možda je Laura i mogla da se prilagodi na stil i poimanje života članova svoje porodice, možda je mogla da se uklopi u sve to, da je Gabrijel, njen dugogodišnji ljubavnik, nije ostavio. Pored toga što ju je ostavio, Gabrijel Brili ju je prevario sa drugom ženom, i ekspresno se oženio sa njom. Kada ih je Laura srela kako zagrljeni šetaju, dok je ona oplakivala okončanje pet godina duge veze, shvatila je da je došlo vreme da radikalno promeni svoj život. Da se izleči od osećaja ostavljenosti i izneverenosti, da iskusi kako je izgledalo živeti u okruženju u kome se uvek hrlilo ka budućnosti, u kome se niko nije zadržavao na izgubljenom vremenu, na završenim karijerama, na nesrećnim ljubavima.
Amerika, odmah joj je sinulo da je trebalo tamo da ode. Da se prepusti njenoj obavezujućoj i podsticajnoj atmosferi, da dovede sebe u stanje u kome neće imati vremena da misli, da oseća, da se priseća.
Želela je da sve bude novo, drugačije, bez imalo sličnosti sa onim što je napuštala, i zato je odlučila da ode u Čikago, za koga je čula da je dinamičan, iscrpljujuće brz, zahtev&n i pomalo surov. Ni nalik na Veronu, grad večne ljubavi, grad u koji je Sekspir smestio fatalnu priču o Romeu i Juliji, grad koji je nostalgično čuvao emocije prohujalih vremena, u kome vreme kao da je stajalo. Romantičiia atmosfera Verone ju je, izigranu i odbačenu, gotovo vređala, podsećala juje na ono što je izgubila, što je poljuljalo čitav njen svet Zbog toga joj je bilo potrebno otrežnjenje, u vidu života među be- zličnim oblakoderima, užurbanim stanovnicima velegrada, i angažovanja na poslu na kome će sve raspoložive snage morati da ulaže na odrađivanje radnih zadataka.

Vozovi dolaze i prolaze 16

Vozovi dolaze i prolaze

Dragoceno srce 17

Dragoceno srce