Šeikova kupljena nevesta

Grejs Mari i je čvrsto spavala, a onda se prenula ugledavši oko svog kreveta petoricu mišićavih stražara. Znala je da naredni sati neće biti prijatni.
Oprezno se uspravila u krevetu uključivši noćnu lampu.
Blagi Boze, ovo su veoma snažni stražari! Grejs se namrštila kad je primetila da su im pištolji u rukama. Ne, ovo zaista nije dobro.
Nakašljala se pogledavši onog za koga joj se učinilo da im je pretpostavljeni.

 • Sigurni ste da ste u pravoj sobi?
 • Grejs Marli?
  Prokletstvo… više nije bila radoznala, već zabrinuta i uplašena. Ipak to ničim nije pokazala. Oduvek je umela da se pretvara daje sve u redu, čak i kad se svet rušio oko nje.
 • Da – nije dopustila da joj glas zadrhti. – Mogu li vam pomoći?
 • Princ Osman želi odmah da vas vidi.
 • Princ Osman?
  Naravno da ga je ranije sretala. Pa ona je privatna sekretarica princa Senada i poznavala je njegovog brata, ali površno. Princ Osman je retko dolazio u grad. više je voleo život u pustinji, što njegov otac nije odobravao.
 • Šta želi od mene?
 • Ne znam. Hoćete li poći s nama? Stražar ju je zamolio, ali Grejs je znala da ne bi imalo smisla reći „ne“.
 • Da, naravno, samo da se obučem…
 • Nema potrebe – dobacio joj je bademantil naredivši stražarima da se okrenu leđima.
  Grejs nije mogla da diše.
 • Ne pada mi na pamet da izađem pred princa u bademantilu!
  Leden stražarov pogled rekao joj je da će upravo to učiniti.
  Šta se dešava?, pitala se oblačeći bademantil.
Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se