in

Smisao života

Flrr Rnmpol je. povodom dobljanja poziva za proslavu desetogodišnjiee mature, bila potpuno ravnodušna. Nije imala nikakvu emociju u odnosu na mogućnost susreta sa nekadašnjim prijateljima iz srednje umetnlćke škole. Mnoge od njih je već zaboravila, bilo je par ljudi koje je želela da izbegne. čak. dok je sa onima, koji su joj ostali u lepoj uspomeni, održavala sporadične kontakte, uglavnom poslovne prirode.
Maturske proslave su predstavljale 1 poligon za demonstriranje postignutih uspeha, međutim. Flrr nije Imala potrebu da svojim srednjoškolskim poznanicima prezentuje sve ono što Je učinila u životu. Ona Je odbijala da život tretira kao takmičarski poligon, uostalom, na svoje prijateljice nije gledala kao na rivalke.
Ali. da jeste, mogla je da računa sa tim da bi bila u prednosti u odnosu na mnoge od njih. Prc svega, izgledala je nestvarno dobro. Održavala je težinu iz tlncjdžersklh dana. telo joj Je. zahvaljujući brojnim akttvnostlma. bilo u punoj formi, kosa joj Je bila duža 1 bujnija nego ikada pre, zahvaljujući čistom i blistavom lenu Je uvek delovala sveže i odmorno.
To. što se čitavog života zanimala za umetnost. pomoglo joj je da Izgradi neobičan i osoben stil oblačenja, zbog koga je privlačila pažnju gdc god bi se pojavila. Imala je diplomu istoričara umetnosti. bila je ponosna vlasnica galerije “Betel“. galerije ti kojoj su termini za Izložbene postavke bili određeni mesecima unapred. Na kraju, bila Je uđata. 1 to za talentovanog 1 uspešnog muškarca, na kome su joj sve žene zavtdele.
Bez obzira na takav desetogodišnji bilans. na to što bi imala mnogo čime da se pohvali. Kler je u prvom trenutku odbacila svaku pomisao da se pojavi na proslavi mature. Nije gajila nikakva nostalgična sećanja u odnosu na svoje srednjoškolske dane. pored toga, intimno se osečala loše. zahvaljujući problemima sa kojima se suočavala.
A onda joj Je. nakon mnogo godina tokom kojih Je bila potpuno pasivna, palo na pamet da bi. pozivajući se na proslavu mature. Iznova mogla da pokusu da stupi u kontakt sa Košel. svojom najdražom školskom prijateljicom.
Instinkt Joj Je govorio da bi Rošel. tog puta. mogla da se odazove na njen poziv. Da bi mogla da zaboravi na to da Je Jednoga dana jednostavno otišla, bez pozdrava, bez obaveštenja. I da se od tada nijednom nije Javila.
Fler se nije dugo premišljala, već Je Jednostavno otišla kod Rošelinih roditelja, koji su živeli u Lionu. Poučena starim iskustvima, odbilu je da pila da li se i odakle Rošel javila. Samo je ostavila pozivnicu za nju i rekla:
— Poručite Rošel da mi nije važno zbog čega je otišla, niti gde je bila. niti razlog zbog koga ml .se nije javljala. Samo Joj prenesite da .sam Je pozvala da dođe. I da ću se, kada Je budem ugledala, ponašati kao da smo se rastale prethodnog dana.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Ljubavni vikend romani pdf 15

Ljubavni vikend romani pdf

Andrea H. Valentin: U zamci laži 16

Andrea H. Valentin: U zamci laži