in

Da tebe nije bilo

Svestan svog statusa, kao i imidža koji je izgradio. Mejson se nije trudio da bilo šta promcni, čak je i ponašanjem potpomagao da se održi sve to što se o njemu priča, ne praveći kompromise ni onda kada je za njih imao priliku.
Još nekoliko sati ga je delilo do sastanka koji je, konačno, uspeo da dogovori juče ujutro i u koji je polagao mnogo nade i čiji će mu, kako je očekivao, pozitivan, ishod promeniti život iz korena. U njemu jc sve trcpcrclo od iščekivanja, ponavljao je bezbroj puta sve podatke koji su mu bili potrebni, bez obzira na to što jc na njima zasnovao temelj predstojećeg susreta, ali mu je svaki detalj bio potreban da bi se saživeo sa svojom budućom ulogom, koju je već imao u glavi godinama unazad, a koja će svoje pravo značenje početi od večeras. Dosledan sebi, nije dozvolio da se na njegovom četvrtastom licu, na kome su se jasno ocrtavale jagodične kosti i pravilan nos, nešto širih nozdrva, bilo šta od ovih duševnih nemira primeti.
Hodao je, uspravnog držanja, sa visoko uzdignutom glavom, ka aparatu za kafu koji se nalazio na dnu hodnika, nedaleko od kancelarija visokog rukovodstva firme, klimajući glavom u znak pozdrava kolegama na koje je nailazio usput. Udišući jak miris tople kafe bez mleka, onakve kakvu je jedino pio, Mejson SC zadr/ao nekoliko trenutaka pored aparata, bacio pogled na red debelo tapaciranih cmih vrata, i jedva primetno se osmehnuvši, gotovo neprimetno klimnu glavom u njihovom pravcu, i odlučnim korakom pode nazad. Stela je već bila pospremila njegov sto kada se vratio i spustivši toplu čašu na mesto na kome je uvek stajala, uze prvi dosije s reda i poče da ga lista, istovremeno kontrolišući cifre na širokom monitoru ispred njega. Zadubljen u posao, nije ni primetio da je Stela ulazila još par puta do kraja radnog vremena, što je takođe bila njegova karakteristika koju su mlađe kolege nastojale da kopiraju. Bio je u stanju da se zadubi u materijal koji radi i da ne primećuje ništa oko sebe, a takav način koncentracije poneo je iz detinjstva, iz mnogočlane porodice koja je živela u malom stanu, gde je morao da nauči da ignoriše dešavanja okolo da bi završio lekcije.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Medeni mesec 4

Medeni mesec

Grešna nevinost 5

Grešna nevinost