in

Ne gledaj me tako

Elvis Dalton je sedela u zadnjem delu prodavnice tapeta i pila čaj. Radnje su se tek otvarale i bilo je malo mušterija, pa je vlasnik, slepi grbavi starac, imao vremena da priča s njom. Tako mu je ispričala sve o premiji koju je dobila zahvaljujući svom imenu u telefonskom imeniku i neverovatnom uzbuđenju koje je osetila kad je dobila karte za put.
Elvis je završila studije geologdje, ali kako nije mogla da nađe posao u struci, zaposlila se u radnji svog brata. Već joj se učinilo da život postaje monoton, kad je stigla premija. Starac ju je samo ponekad prekidao. Setio se da ima nekog prijatelja u naselju u kojem je Elvis provela mladost.
Devojku ništa nije upozoravalo na opasnost. Ni tišina ko ja je vladala u prostoriji, ni odsutnost mušterija, ni zatvorena vrata na ulazu iako je bilo vruće.
Osećala se kao u oblacima. Tako zanesena, kratke plave kose, crnih očiju, skupljenih kolena na debelom čupavom tepihu, izgledala je više kao dečak nego kao devojka.
Tek kad je primetila da starac zamišljeno studira njeno lice, kao da nešto očekuje od nje, Elvis je pogledala prema ulaznim vratima. Neko je sa spoljne strane navukao tamni zastor preko Oteo joj se uzvik dok je odlagala solju i pokušavala da ustane. Starac se nije ni pomerio dok je tapkala držeći se rukom za zid i tražila svoju torbu.

-Bože… ja sam luda – mrmljala je boreći se očajnički protiv pospanosti koja ju je sve više obuzimala.
Oblici oko nje su se rasplinjavali i nestajali, a od svega je videla samo starčevo nacereno lice. Još pre pola sata je mislila da je šlep…

-Žan, Žan! – pokušala je da viče, ali njen slabački poziv jedva da je bio čujan. Osećala je kako joj kolena klecaju, kako je snaga napušta.


Ležala je na hrpi mekih jastuka i gledala pravo u leđa neke žene koja se sklupčala ispred nje kao da spava. Još dve devojke su ležale u njenoj blizini. Mogla je da im vidi lica, ali nije ih poznavala. Setila se trgovine suvenirima u koju je svratila, starca i čaja koji je popila.

-Droga – izustila je nesvesna da glasno misli. Sopstvena reč ju je trgla i ona skoči na noge. U bunilu je stigla do prve žene i nestrpljivo joj podigla očni kapak.

-Proširene zenice – prošaputa užasnuto.

Ustreptala duša 6

Ustreptala duša

Pustinjska žedj 7

Pustinjska žedj