Dama sa ostrva

Dr Aleksandra Fleming bila je bez pratilaca na ovom dugom putovanju. Za razliku od većine putnika na trajektu, ona na Santorini nije putovala radi odmora. Iako je iz Atine mogla da uhvati avion i stigne mnogo brže do ostrva, želela je da ide brodom, traţeći tokom plovid-be malo više vremena da sredi misli i uzburkana osećanja.
Arheološki institut u Londonu za koji je radila već nekoliko godina angaţovao ju je da obavi neka istraţivanja na Santoriniju, ostrvu čuvenom ne samo kao divno mesto za odmor, već i po umetniĉkom blagu iz razliĉitih perioda, od antike do devetnaestog veka. Njena specijalnost bila je vizantijska umetnost, pa je rado prihvatila nov poslovni izazov, kao i moguć-nost da putuje, s obzirom na činjenicu da još nije prošlo ni godinu dana od mučnog razvoda sa Džekom.
Misli su joj lutale dok je trajekt sekao vode kristalno čistog mora Kikladskog arhipelaga. Smenjivale su se luke na ostrvima: Kia, Siros, Mikonos, Naksos… a ona je posmatrala prelepe gradiće sneţno belih kuća koje su blještale na suncu, maštajući o tome da se zauvek nastani na jednom od ostrva i počne novi život.
Dţek Fleming… njen bivši muž…koliko je samo bila zaljubljena u njega! Upoznali su se dok je ona bila na studijama, a on već asistent u Arheološkom institutu, deset godina stariji od nje, iskusniji, zreliji. Iako je već imao iza sebe bezbroj avantura i bio na lošem glasu kao nepopravljivi zavodnik, odmah ju je osvojio svojim urodjenim šarmom. Tada nije znala da još mnogo ţena neće moći da mu odoli tokom nekoliko godina koje su proveli u braku. Iako je brzo spoznala njegovu pravu prirodu, zaljubljenost je uĉinila da veruje u mogućnost da ga promeni. Da će se, jednostavno reĉeno, skrasiti pored nje. Ali, nade je brzo raspršilo Dţekovo nemoguće ponašanje: svaka lepša studentkinja arheologije za njega je predstavljala neodoljivi izazov. Aleks nije radjala decu, bojeći se budućnosti sa ĉovekom takvog karaktera. Pokazalo se da su svi ti strahovi bili opravdani. Sa trideset godina bila je razvedena, i u svom privatnom životu, praktično na početku. Zadržala je Džekovo prezime, Fleming, ni sama nije znala zašto, s obzirom da je još uvek bila strahovito ljuta na njega.


Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se