in

Diana Palmer: Prijatelji i ljubavnici

Svojim svetlozelenim oĉima koje su se sijale zbog napora da budu na silu otvorene, kruţila je po prepunoj rostoriji. One su joj bile gotovo iste boje kao zavodljiva haljina sa tankim bretelama i dubokim šlicevima sa strane. Boja je takođe isticala njenu crvenkastozlatnu kosu labavo prikupljenu na potiljku, što je isticalo njeno graciozno držanje. Kada bi je raspustila, ta plamena kosa padala joj je u talasima sve do struka. Bavila se mišlju da je odseče,
ali je Džon prekorno pogledao i počeo da je odgovara od toga. Bio je pravi majstor za ubeđivanje ljudi, većine ljudi, ćutke se ispravila, što je verovatno objašnjavalo veliĉinu njegovog carstva za proizvodnju nafte. U oslednjih par godina dobio je dve bitke oko zastupanja i zadržao kontrolu nad kompanijom Durango Oil sa veštinom koja je
zaprepastila čak i veterane u tom poslu. Ono što je veliki Džon želeo to bi dobio, od svih osim od Medlin.

Letimično ga je pogledala na drugom kraju prostorije i videla da je već bilo u čeličnim kandžama lepe, male plavuše sa očima kao registrima na kasi. Medlin je pomislila, kao i toliko puta pre toga, da niko ne može da se poredi sa velikim Džonon Durangom. Bio je visok, krupan i mišićav i uprkos trideset i devet godina nije imao ni grama sala. Imao je pravu crnu kosu briţljivo zaĉešljanu iznad širokog čela, toliko brižljivo da je Medlin često želela da mu je
zamrsi. Oči su mu izdaleka izgledale tamne, ali su u stvari bile sive.


Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
IVA MILI 9

IVA MILI

Ponos nije jači od ljubavi 10

Ponos nije jači od ljubavi