Šala

Emili Glen je izašla iz lifta na četrnaestom spratu ogromne zgrade u centru Ćikaga i nasmešila se. Kad bi je sad videle njene kolege s posla! Inače, njen posao bio je tako monoton i dosadan da će ovo biti pravo uživanje, a ne usluga drugarici. Privila je uz sebe žuti kišni mantil i zveket narukvica na njenoj ruci privukao je pažnju poslovnih ljudi koji su izašli s njom na istom spratu. Sta bi ti ljudi učinili da znaju šta ima ispod tog mantila? Pošla je niz dugački hodnik i potražila kancelariju broj hiljadu četiri stotine i jedanaest. Tamo je trebalo…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se