in

Neizgovoreno priznanje

 • Hoćeš da kažeš da smo ostali bez ičega? Nema novca?! Ni novca, ni kuće?
  Oštrina i bes u Freninom glasu trgli su Korinu. Iznenađeno je pogledala. U Freninim očima blistao je ljutiti sjaj.
  Za Fren je to saznanje bio težak udarac. Korina je, ipak, na sve bila spremnija. Još pre nekoliko meseci, pre nego što su otac i Berais, Frenina i Džarvisova majka, a njena maćeha, krenuli na put sa koga se nisu vratili, on je pomenuo da finansije njihove porodice ne stoje najbolje.
  Nekada pomodan i tražen slikar, otac se nije zavaravao. Nije gajio iluzije o svom talentu. Ipak, u vreme kada su se u njihovu kuću prilivale značajne sume novca, nije umeo s njim. Trošio je lakomisleno. Međutim, ti dani su odavno prošli i sada već ni ova kuća u Hamiltonu nije pripadala njima. Bila je pod hipotekom još pre očeve i Bernisine pogibije, a ovih dana je već bila otkupljena. Nisu znali sadašnjeg vlasnika.
  Tako su za njih dve i najmlađeg Džarvisa, njihovog zajedničkog brata, te stvari, koje su ranije odlagane, odjednom postale stvarnost Krajem meseca će morati da napuste kuću.
  Korina, međutim, nije gubila glavu. Odlučila je da se zaposli, da nađe negde pogodan stan i da nekako nastavi život i školuje Džarvisa.
 • Šta misliš da uradiš sa Džarvisom? – Fren kao da je pogađala njena razmišljanja. – Znaš da ja ne mogu da brinem o njemu, a bojim se da neće više moći da ostane u internatu. Neće biti novca za to.
  Džarvis je bio dečak od osam godina, rođen u braku Korininog oca i Frenine majke. Mada ona i Fren nisu bile ni u kakvom srodstvu, Korina je ipak navikla da o njoj govori kao o sestri. Fren prema njoj nikada nije pokazivala slična osećanja. Međutim, Džarvis je obema bio brat. A on je bio bolešljiv, patio je od astme. Korim je bilo jasno da će Džarvis biti njena briga. Uostalom, na Fren nije ni mogla da se ljuti. Fren je jednostavno bila takva kakva je.
 • Nikada nisam mogla da shvatim zbog čega se moja majka udala za tvog oca – uzdahnula je Fren iznenada. – Majka je bila
 • prava lepotica. Mogla je da se uda za koga je htela… mogla je da bira!
 • To „da bira” značilo je, u Freninom rečniku, nekog ko ima mnogo novca. Naravno, Fren je zaboravila da je Korinin otac, u vreme kada je sklapao svoj drugi brak, bio zaista bogat. Korina nije želela da je na to podseća.
Neizgovoreno priznanje 1
 • Voleli su se, Fren – promrmljala je.
 • Koješta! Ljubav… – prezrivo je odmahnula rukom Fren. -Ko još misli na to? Kada se budem odlučila za udaju, udaču se za nekog bogataša. Da, naravno, ti ćeš na sebe morati da preuzmeš brigu o Džarvisu!
  Korina je ćutala. Dobro je znala koliko je Fren sebična i samoživa i sve to je nije nimalo čudilo. Drugi ljudi su mogli da se prevare, opčinjeni Freninom zanosnom lepotom. Ta lepota je bila glavni razlog što se niko nije trudio da zagleda dublje. Korina međutim, nije imala razloga da bude opčinjena tom lepotom, odavno je upoznala Fren. U stvari, poznavala je u dušu.
  Naravno, nije bila ljubomorna. Doduše, ponekad bi joj palo na pamet da bi bilo prijatno posedovati tako zanosnu lepotu. Pored Fren, uvek se osećala nekako sivo i bezlično. Bila je skromna i tiha, i povučena u sebe. Uvek je bila u Freninoj senci, mada je Fren bila dve godine mlađa od nje.
  Frenin otac je bio glumac, pa je i ona bila čvrsto rešena da krene njegovim stopama. Pre nekoliko meseci je završila glumačku školu i sada je nastupala u jednom pozorištu. U stvari, uloga je bila beznačajna, ali je Fren smatrala da je to dovoljno za početak i da prave uloge tek treba da dođu.
  Korina je znala daje i njen otac mnogo voleo Fren. U stvari, bila je sigurna da bi on mnogo više voleo da mu je ona kćerka. Čak je nekoliko puta napomenuo da je Korina na svoju majku. Ona, naravno, to nije mogla da zna, jer joj je majka umrla nekoliko meseci po njenom rođenju.
  Sa Bernis, Freninom majkom, Korina se odlično slagala. Bemis i Korinin otac su predstavljali izvanredan par. Oboje su uživali u luksuzu. Živeli su, kako se to kaže, brzo i raskošno.
Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Tri noći u Rimu 5

Tri noći u Rimu

Posle svih godina 6

Posle svih godina