in

Porodična tajna

Scron jc obrisala nos. obećala da će mu javiti i i/ašla u kupatilo. Zašto su najdivniji ljudi uvek toliko zauzeti glupim poslovima, mrmljala je dok je brisala oči.
Tek što se vratila u kancelariju, zazvonio je telefon. Edvard joj je javljao da su pozvani na piće kod Perkinsovih.
U podzemnoj železnici na putu kući razmišljala je šta da obuče za tu priliku. Nešto lepo i elegantno, što odgovara ambijentu, rekao joj jc Edvard. ali istovremeno toliko ozbiljno da im svima da do znanja kako jc ona ozbiljan stručnjak za književnost osamnaestog veka.
Sumnjala je da će u svom ormaru naći išta što bi moglo da odgovara ovako komplikovanom zahtevu. Ali u trenutku kada se žcleznica zaustavljala kod njene stanice, zaključila jc da će najsigurnije da se oseća u zelenoj somotskoj haljini. Jednostavna jc i neupadljiva, a od Edvarda će da zavisi kako će osoba u toj haljini da deluje na društvo porodice Perkins.
Na tu pomisao se skoro nasmejala. Edvard mora da shvati da ako ona uopšte i ostavi neki utisak, to neće zavisiti od haljine, nego od nje same. Ona nema smisla za glumu i on to dobro zna. Možda zato što nema sopstvenu porodicu, nikada nije bila srećna imitiranjem drugih osoba.
lako se uvek trudila da voli tetku Hedli i čika Luka, nije baš mnogo uspevala u tome. Bila im jc zahvalna što su joj pružili dom, ali već odavno jc shvatila da s njihove strane nema suviše topline prema njoj.
Uvek je i pored njih osećala da je usamljena.
Požurila je sa stanice pravo kući. Sada nije trenutak da razmišlja o sebi. Imaće jedva toliko vremena da se okupa i presvuče prc odlaska u Bruklin.
Uspelo joj je da tako organizujc svoje pripreme za izlazak, daje na kraju mogla polako da ide sve do Bruklina i da na miru udiše prijatne jesenje miri se kojima je ceo kraj bio obavijen. zahvaljujući starim kestenovima oko trga Palisejd.
Kuća Perkinsovih bila jc zapravo ogromna impozantna građevina od crvene cigle. Imala jc tri sprata. a u potkrovlju su bile spavaonice, čiji su prozori ukrašavali kosi nagib krova. Kuća jc održavana u stilu u kome jc i građena. Drveni dco potkrovlja je pažljivo farban u tamno, gvozdene rešetke na ulazu bile su čiste, a vrhovi su im se presijavali u svojoj zlatnoj boji Bakama brava na vratima i sanduče za poštu blistali su od redovnog čišćenja.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Snežna balerina 2

Snežna balerina

Ulica Kestenova 3

Ulica Kestenova