in

Pustinjska idila

Omar je bio u predsoblju apartmana čekajući da ga Džulija Nil, autor bestse lera i traženi predavač na kongresima, psihoterapeut i ugledni profesionalni provodadžija, primi na razgovor.
Provodadžija! Pih! Zadovoljno je iskrivio usne.
Kome bi na um pala ideja da će mršava i nesigurna Džulija Nil ovladati prirodom romantičnih veza i seksualne privlačnosti? Nikad joj se ne bi obratio da njegov brat Adnan nije tvrdio da je upravo ona posvećena tom poslu i veoma efikasna.
Omar danas sigurno ne bi dobrovoljno bio ovde…
Ali desilo se nešto nezamislivo: nestao je privatni avion i u njemu vladar, njegov brat Adnan.

Potresen podsećanjem na to, Omar je sklopio oči. Prvu vest o tome saznao je pre pet dana i odmah je odleteo u Meleh da se sa svojim mlađim bratom Dautom dogovori o tome šta im je činiti.
Adnanova supruga Emina bila je toliko šokirana da sc oncsvcstila kad je čula šta sc desilo… a četvoro dece ostalo je bez oca.
Atmosfera u palati bila je turobna, svuda žalost, strah, tuga i bol. Avion je nestao s radara pre nedelju dana i, u skladu sa zakonom, četrnaestog dana mora biti imenovan naslednik.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se
Čuvar moga srca 18

Čuvar moga srca

Vatrena svađalica 19

Vatrena svađalica