Pustinjska idila

Omar je bio u predsoblju apartmana čekajući da ga Džulija Nil, autor bestse lera i traženi predavač na kongresima, psihoterapeut i ugledni profesionalni provodadžija, primi na razgovor.
Provodadžija! Pih! Zadovoljno je iskrivio usne.
Kome bi na um pala ideja da će mršava i nesigurna Džulija Nil ovladati prirodom romantičnih veza i seksualne privlačnosti? Nikad joj se ne bi obratio da njegov brat Adnan nije tvrdio da je upravo ona posvećena tom poslu i veoma efikasna.
Omar danas sigurno ne bi dobrovoljno bio ovde…
Ali desilo se nešto nezamislivo: nestao je privatni avion i u njemu vladar, njegov brat Adnan.

Potresen podsećanjem na to, Omar je sklopio oči. Prvu vest o tome saznao je pre pet dana i odmah je odleteo u Meleh da se sa svojim mlađim bratom Dautom dogovori o tome šta im je činiti.
Adnanova supruga Emina bila je toliko šokirana da sc oncsvcstila kad je čula šta sc desilo… a četvoro dece ostalo je bez oca.
Atmosfera u palati bila je turobna, svuda žalost, strah, tuga i bol. Avion je nestao s radara pre nedelju dana i, u skladu sa zakonom, četrnaestog dana mora biti imenovan naslednik.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se