in

Ranjeni ponos

Na jahti, ukotvljenoj duboko u zalivu, stajao je muškarac zagle- dan u daljinu. Već drugo jutro je Džervis Paradin stajao na istom mestu. Moglo je izgledati kao da ga je privukla lepota zaliva, ali posada jahte ga je dobro pozna- vala i bila je verovatno već radoznala. Džervis Paradin je bio čo- vek pun energije, uvek u pokretu i, osim ako ga posao ne bi spre- čio, nigde se nije zadržavao duže od dvadeset i četiri časa.
Njegovu pažnju je privlačilo ostrvo u daljini, prepuno boja, kao dragulj koji je izranjao pod jutarnjim suncem u vodama In- dijskog okeana. Devojka je i ovo- ga jutra bila na plaži. Prepoznao ju je po haljini koju je nosila i pre-
thodnog dana, ali i po kosi koja je lelujala na vetru. Samo je jednu devojku znao čija je kosa tako lelujala i koja je tako ponosito hodala, uzdignute glave, dugog vrata i uspravnih ramena, a da je to delovalo prirodno.
Duboko uzdahnuvši, prišao je dogledu. Juče se nije usudio da pogleda kroz moćna uveličavajuća sočiva. Nije imao snage da prekine tu očajnu neizvesnost. Ponašao se kao dete koje je do- bilo poklon, pa se ne usuđuje da ga otvori, bojeći se da neće naći ono što bi najviše želelo.
Već je prestao da se nada da će je jednom naći. Sada se nada ponovo probudila, ali mu nije do- nela sreću. U njemu je rasla gorka želja za osvetom. Ako je ta de vojka na ostrvu stvarno Lmzi, P trudioe se da propat.i ostatj svog života, makar mu to b lo po slednje u životu što će učiniti. Podigao je dogled i počeo da podešava oštrinu da bi jasno ugledao usamljenu pojavu na plazi. Odjednom pred njim iskrsnu mla- da žena u svoj jasnoći, kao da stoji neposredno ispred njega. Dah mu zastade i licem mu se rasu bledilo, ali ostade nepomi- čan, kao uklesan u kamenu. Onda naglo spusti dogled i pozva mornara, rekavši mu da digne sidro.
Voda je bila prozirnoplava, a vazduh mirišljiv i svež. Linzi je svu tu lepotu pred sobom po- smatrala namršteno, kao da niš- ta i ne vidi. Mauricijus se odliko- vao prelepom prirodom, koja bi svakom oku predstavljala zado- voljstvo, ali Linzi je bila tog jutra previše umorna da bi registrova- la bilo šta oko sebe. U srcu joj nije bilo mesta za radost.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se

Plovidba punim jedrima

Uhvaćena golubica