Sela Bration: Miljenici sudbine

Sela Bration – Miljenici sudbine Akciji su se dobrovoljno prijavili biznismeni, javne ličnosti, glumci i pevaĉi, kao i lokalni politiĉari voljni da uĉešćem napune fond za pomoć kalifomijskim beskućnicima.Njih su mogle da biraju podjednako ugledne i iznad svega bogate dame, spremne da potroše veliki novac, kako bi provele par sati u drušvu atraktivnih sugraĊana. Te dame su se sada, maksimalno doterane, tiskale ispred bine sa nadom da će imati dovoljno novca za iznajmljivanje svojih ljubimaca i favorita. Njihova starosna struktura je bila raznolika, ali je to bio sluĉaj i sa muškarcima, koje su želele da iznajme. Na bini su stajali…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se