Zabranjene igre

Već na prvi pogled je otkrivao mnoštvo tipično muških odlika ličnosti. Daleko od toga daje bio uglađen, naprotiv, delovao je robusno, kao da se priprema za nekakav obračun. Nije se osmehivao, već je demonstrirao strogost koja poziva na oprez. Njegovo držanje je odražavalo unutrašnju snagu i vitalnost. Pogled mu je bio hladan, procenjujud.
Na kraju, samo bi šlepa žena mogla da ga poništi, kao muškarca. Ona sa dobrim vidom bi se bar dva puta okrenula za njim na ulici, toliko je upečatljiv bio. Ne preterano visok, ah* zato izuzetno snažne građe, Sem Nil je posedovao beskompromisnu muževnost. Odlikovao se svim atributima dobro građenog muškarca. Bela košulja podvmutih rukava je pružala jasan nagoveštaj zavidne telesne građe. Ramena su mu bila dobro razvijena, grudi široke, stomak ravan i bez suvišnih naslaga sala, čvrstina nogu je upudvala na dobar oslonac. Fizička snaga njegovog tela, koju je otkrivala solidno razvijena mišična muskulatura, nije trpela otpor.
Imao je oko 37 godina. Nosio je kratku, tamnu kosu. Prisila je posebnu pažnju posvetila proučavanju njegovih očiju. Bile su braon boje, ali sa prime sama žućkastih tačkica. Mogle su da kažnjavaju strogim i oštrim pogledima, koliko i da miluju blagim.
Njegove usne, čulne i zavodljive, odgledno, su znale da ponekad budu neumoljive. Prisila se stresla zbog tog utiska.

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se