Očajnički prkos

Vivan Carrow oslonila sc taktovima o stol i pogledala elegantnu gomilu koja je oko nje čavrljala, smijala se i pila. 1z stražnjeg dijela kazina dopirali su zvuci orkestra i žamor brojnih glasova dok su tumarali iz jedne kockarske sobe u drugu. Prekrasno odjevene žene, čiji su dijamanti blještali i presijavali se, žalile su se jedna drugoj kako su ‘potpuno bez. novca’. Mimoilazile su se s pravim rasipnicima koji su žurno prolazili stežući u rukama pohabani špil karata, ne obraćajući pažnju na glamurozno veselje koje je vladalo na terasi. Muškarci i žene. predstavnici Društva iz svake europske zemlje, ramenima su se…

Pridruži se da bi vidio ostatak.
Uloguj se Pridruži se