in

Posvojče

Tada je on jednoga dana nestao. U ono se doba mnogo pričalo o svađi medu bračnim drugovima Nitko nije saznao ništa sigurno, osim daje Heinz (.ossen nestao, a njegova se mlada žena, blijeda i smetena, vratila u kuću svog oca.
Kada se njen muž više nije vratio uspjelo joj je provesti rastavu. Dr Frensen je tada vodio taj proces. On je bio jedini koji je znao pojedinosti toga slučaja. Claudine se opet zvala Steinbrecht Trava je prekrila tu aferu i nitko više nije mislio na lleinza I.ossena. rastavljenog Claudinma supruga.
Klaus Steinbrecht se umorio od rada i u to je vrijeme osnovao akcionarsko društvo i povukao se od poslova.
Divna šuma. pretvorena u park, koja je pripadala Stcmbrechtovima. prostirala se na jugu sve do ruba grada, na sjeveru do tvornice, na istoku do padina planina koje su se poput klina zabile u grad, a na zapadu do rječice koja je protjecala gradom.
Ovaj je park predstavljao znamenitost grada 11 određene je sate bio otvoren za publiku i tada su se po njemu šetali mnogi šetači
Neposredno prije smrti Klausa Steinbrechta ukazala se potreba da se zbog toga što su se novi dijelovi grada znatno raširili sagradi cesta koja bi prolazila kroz posjed Steinbrechtovih Gradski su oci to saopćili Klausu Steinbrechtu Nakon dogovora s kćeri saopćio ie gradskim očima svoju odluku. Dopustio je ne samo besplatno polaganje ceste preko svog zemljišta, već je gradu poklonio i veliki dio parka. I to onaj dio koji je cesta razdvojila, dakle oko četvrtinu svog posjeda pokrivenog divnom šumom Sve je to učinio pod jednim uvjetom Želio je da se na tom zemljištu ništa ne sagradi, nego da ga se pretvori u gradski park Gradski su oci prihvatili taj velikodušni dar. Aleja koja se pružala uz rijeku već se i dotad zvala Steinbrechtova aleja; sada su i novu cestu nazvali Klausovom ulicom Uz tu novu cestu ogradili su Steinbrcchtov park u koji su sada vodila samo uska vrata Park je od tada bio zatvoren za publiku koja se za šetnje mogla koristili novim gradskim parkom. Godinu dana kasnije umro je Klaus Steinbrecht, a zahvalni mu je grad podigao spomenik usred parka.

Neočekivana prosidba 16

Neočekivana prosidba

Konačno, sreća 17

Konačno, sreća